Om oss

Clinton etablerades 1989 med målet att erbjuda alla typer av geodetiska mätningar och mätningsrelaterad redovisning både på land och till sjöss, vilket också är företagets affärsidé.

Grundaren Johan Nyström är VD för Clinton Mätkonsult AB och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Idag har bolaget totalt runt 40 anställda och har haft en stark tillväxt under de sista 25 åren. Vi använder oss av den senaste tekniken inom mätning och personalen fortbildas löpande för att bibehålla samt utveckla den höga kompetens vi besitter.

Vi utför uppdrag åt alla de stora byggföretagen, arkitekter, markprojektörer, konstruktörer och privatpersoner. Byggutsättning, anläggningsutsättning, tunnelmätningar, projekteringsinmätning, laserscanning, sjömätning, utstakning och lägeskontroll är något av det vi har erfarenhet av och hög kompetens inom.

  • 1989 Clinton Byggkonsult AB grundades
  • 2000 Fokus på geodesi och namnändring till Clinton Mätkonsult AB
  • 2006 Flytt från Årsta till Stockholms nya kontor i Enskededalen
  • 2008 Malmökontoret grundas
  • 2009 20-års jubileum
  • 2011 Göteborgskontoret grundas
  • 2014 Det nya dotterbolaget Clinton Marine Survey AB bildas