QHSE - Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Vi på Clinton har en målinriktad personal och ett starkt fokus på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. I vårt dagliga arbete ser vi till att ta hänsyn till naturen och vår påverkan på den, genom att till exempel minska våra utsläpp. Vi arbetar mot kända standarder inom bygg och geodesi och är ISO-certifierade enligt de fyra ledningssystemen;

• ISO 9001:2008 - Kvalitet
• ISO 14001:2004 - Miljö
• OHSAS 18000:2007 - Arbetsmiljö
• ISO 27001:2013 - Informationssäkerhet

Detta är ett kvitto på att vi inte bara driver tekniken framåt utan även jobbar hårt med kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö tillsammans med personal och våra kunder. Vårt mål är att varje avslutat projekt ska vara en rekommendation för kommande uppdrag.

För att uppnå detta arbetar vi dagligen med att:
• Fokusera på kundernas krav, behov och förväntningar – allt för att kunna leverera de tjänster och produkter som har avtalats
• Skapa en kund- och leverantörsrelation där varje anställd är ansvarig för kvaliteten på sitt eget arbete
• Säkerställa att de policys som satts utifrån ställda krav blir kända
• Ta hand om miljön och vår påverkan på den
• Sträva efter jämställdhet i ett brett perspektivallcerts small