Monitorering

Vi utför alla slags kontroll- och rörelsemätningar för känslig byggnation vid vibrationsalstrande jobb, sättnings-kontroller vid vägbyggnation samt lutningsmätning i befintliga rör. Till vår hjälp använder vi totalstationer, precisionsavvägare, slangsättningsmätare, inklinometer samt skanners.

Vi kan också hjälpa Er att utarbeta hela kontrollprogrammet för Ert projekt och tex sätta upp automatiska monitoreringssystem typ Leicas GeoMoS. Det är ett system uppbyggt av en realtidsapplikation som hanterar datainsamling och online mätningskontroll, kontroll av gränsvärden samt kontroll av mätcykler. Samt en analyserande applikation som hanterar analysen och rapporteringen av mätdatat samt editering och efterberäkning, i de fall detta behövs.