Laserscanning

Tekniken passar i många typer av projekt, från planeringsarbete och projektering till relationsunderlag. Vi presenterar och levererar datan som 3D-modeller, 2D-ritningar eller elevations-/tvärsnittsritningar i det format ni önskar.

Med laserscanning mäts avstånden till ett stort antal punkter under kort tid samtidigt som vi samlar in bilder med HDR-kvalitet. Vi använder tekniken för att tredimensionellt avbilda och lägesbestämma objekt snabbt, exakt och med hög detaljrikedom. Till vår hjälp har vi flera olika typer av laserscanners. Allt från små ultraportabla scanners för scanning av mindre objekt och av byggnadsverk invändigt till större scanners med lång räckvidd för större landskap och utvändiga miljöer.

Fördelar med laserscanning:
• Hög detaljrikedom
• Snabb datainsamling
• Förenklad inmätning av svåråtkomliga objekt som t ex trafikerade vägar och tak
• Fullständig dokumentation, det krävs inga inmätningar i efterhand.