Management

Clinton kan erbjuda dig som kund management genom hela projektets livscykel och assistera dig tidigt i ditt projekt med hjälp av kalkyler och beslutsunderlag.

Vi ser till att ta fram exakta mätdata helt enligt dina specifikationer, så att vi redan på förhand kan kontrollera att alla relevanta dokument uppfyller föreskrivna krav så att ditt projekt får bästa möjliga start.

När projektet är igång kan du nyttja våra löpande tjänster för att kontrollera att alla krav och riktlinjer uppfylls. På detta sätt undviker du onödiga fel och missförstånd och har möjlighet att få goda råd av kunnig personal på området.

Vi erbjuder också arbetsledning, byggledning, kvalitetskontroll, produktionsplanering, upprättande av relationshandlingar om så önskas.