Positionering

Vi positionerar det som ni behöver ha positionerat oavsett om det gäller ett kraftledningsfundament på ett avlägset fjäll eller ett 20 000 tons tunnelelement på havets botten. Vi designar och bygger positioneringssystemen för varje specifikt projekt för att kunna möta de krav som är satta av våra kunder.

Instrument och sensorer som vi använder vid positionering:

  • GNSS system
  • Totalstationer
  • Rörelsegivare
  • Inklinometrar
  • Trycksensorer
  • Kameror
  • Undervattenspositioneringssystem

Data sammanställs i ett positionsberäkningsprogram där vi kan redovisa data i realtid som numeriska värden, 2D-modell, 3D-modell, bilder eller film.