Produktionsmätning

Sedan slutet av åttiotalet har vi på Clinton utfört produktionsmätning för bygg- och anläggningsprojekt. Detta är ryggraden i vår verksamhet och det som driver företagets utveckling. Våra mätningsingenjörer har bred erfarenhet av både traditionell mätning samt mer nischade specialkunskaper.

• Kontroll och förtätning av stomnät
• Inmätning av markmodeller
• Mängdreglering
• Skapa teoretiska modeller för maskinstyrning
• Löpande utsättning med totalstation och GPS
• Kontrollmätningar
• Relationshandlingar


När ni anlitar oss redan från början i projektet så tar vi hand om allt. Med hjälp av och tack vare vårt certifierade kvalitetssystem minimeras eventuella fel samt underlättar vid överlämningar. Ni skall därför se oss som en besparing då vi kan förhindra det som verkligen kostar pengar, stillestånd.