Projektering

Vi utför inmätningar som kan användas som underlag för vidare projektering, eller som relationshandlingar vid avslutade projekt. De kan också ligga som underlag för beräkningar av massor (se tjänsten Volymberäkning). Under åren har vi utfört många olika sorters inmätningar åt våra kunder. Bland annat av byggnader in- och utvändigt, grundkartor, tunnlar, bergrumsmodeller, broar, terrängmodeller och sjöbottnar. Alla inmätningar redovisas digitalt i AutoCAD eller som BIM-modeller.