Tunnelmätning

Clinton kan ansvara för mätningar vid produktion av nya tunnlar, bergrum och cisterner. Vi sköter den löpande utsättningen för framdriften av tunneln. Samt stomnät, kontroll av bergkontur och relationshandlingar. Dessutom utför vi inmätning och sektionering av befintliga tunnlar och bergrum.

Till vår hjälp använder vi oss av laserscanners eller instrument för reflektorlös inmätning. Inmätningarna redovisas som 3D-modell, differensmodell mot teoretisk modell, sektioner eller enligt era specifika önskemål om format och program. Vår personal är utbildad och har erfarenhet av de flesta navigeringssystem för borriggar.