UAS / Drönare

Med hjälp av en UAS (Unmanned Aircraft System) eller så kallad drönare utför vi kostnadseffektiva inmätningar från luften.
Metoden som används är fotogrammetri, och från fotogrammetriska data tas det fram ett georefererad punktmoln, liknande laserskanning.

Från insamlat data kan vi ta fram ortofoton, terrängmodeller, punktmoln, volymberäkningar, underlag till projektering, underlag för BIM, flygbilder och ”balkongvyer” där man kan se hur vyn blir från en balkong, innan fastigheten är byggd.

Ytterligare instrument som kan användas är till exempel LIDAR skanning för batymetriska data, multispectral kamera för insamling av jordbruksdata eller skogsinventering, värmekamera för inspektion av läckage i fjärrvärmenät eller värmeläckage i byggnader.