Volymberäkning

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både entreprenörer och beställare att beräkna och sammanställa mängder vid anläggningsentreprenader. Det kan till exempel handla om mängderna för schakt, fyll, bergs överyta och överbyggnad. En riktigt utförd slutreglering kan avgöra om entreprenaden går med vinst eller förlust.
Även inmätning av befintlig mark och berg kan vi utföra åt er. Eller så gör ni det själva och levererar till oss digitalt. De teoretiska 3D-modeller som vi bygger för att beräkna mängderna kan ni även använda i era maskinstyrningssystem som teoretisk modell för att gräva, fylla eller köra väghyvel mot.