Om Clinton Mätkonsult

Clinton Mätkonsult etablerades 1989 med målet att erbjuda alla typer av geodetiska mätningar och mätningsrelaterad redovisning både på land och till sjöss. Grundaren Johan Nyström är fortfarande VD för Clinton Mätkonsult AB och idag har bolaget totalt runt 50 anställda på fyra orter: Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö.

Vi har hög kompetens och gedigen erfarenhet av byggutsättning, anläggningsutsättning, tunnelmätningar, projekteringsinmätning, laserscanning, sjömätning, utstakning och lägeskontroll. Vi utför uppdrag åt alla de stora byggföretagen, arkitekter, markprojektörer, konstruktörer och privatpersoner.

På Clinton använder vi oss av den senaste tekniken inom mätning, och investerar i kontinuerlig vidareutbildning för vår personal, för att säkerställa att vi alltid utför högkvalitativa och effektiva leveranser.

Vision

Kvalitetsledande specialister för framtida generationer

Mission

Att varje avslutat projekt skall vara en rekommendation för kommande uppdrag

Vår värdegrund

Vi är engagerade
Vi engagerar oss i de projekt vi tar oss an och är angelägna om att göra kunden nöjd. Vi arbetar strukturerat och ihärdigt för att effektivt leverera högkvalitativa resultat. Vi bryr oss om våra kunder och är lyhörda inför deras behov och önskemål. Vi är måna om att vara tillgängliga och återkoppla snabbt. Vi tror på det personliga mötet och vill vara närvarande och synliga i våra projekt.

Vi jobbar tillsammans
Gemenskap är centralt för oss. Vi är ett lag som tillsammans jobbar mot samma mål oavsett om vi befinner oss på samma geografiska plats eller inte. Vi rådfrågar, tipsar, uppmuntrar och vägleder varandra. Vi är lyhörda och tar tillvara varandras kunskaper, erfarenheter och idéer. Vi värnar om att ha en frekvent och öppen kommunikation. Och att ha roligt ihop förstås!

Vi ligger i framkant
Utveckling ligger högt på vår agenda. Vi strävar efter ständig förbättring och driver utvecklingen framåt tillsammans med våra samarbets-partners och kunder. Vi håller oss uppdaterade på vad som händer i omvärlden, och är öppna för nya idéer och arbetssätt. Vi är måna om att bibehålla och vidareutveckla vår spetskompetens och investerar generöst i utbildning för vår personal så väl som i ny teknik.

Vi är långsiktiga
Vi är långsiktiga i alla våra beslut. Vi växer med en hållbar tillväxttakt för att vara kvalitetsledande specialister idag och för framtida generationer. Vi tror att långvarig framgång bygger på att vi är ärliga, ansvarstagande och kvalitetsinriktade. Vi värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Vi strävar efter god lönsamhet utan att kompromissa med vår hälsa, säkerhet eller miljö.

QHSE

Med en målinriktad personal och ett starkt fokus på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö garanteras Clintons arbete mot vårt konstanta mål:
Att varje avslutat projekt skall vara en rekommendation för kommande uppdrag.

Läs mer om vårt QHSE-arbete

Certifieringar

Vi arbetar mot kända standarder inom bygg och geodesi och är certifierade enligt de tre ledningssystemen ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 samt ISO 45001:2018.

Kvalificeringen är ett inte bara ett kvitto på att vi driver tekniken framåt, utan även att vi jobbar hårt med kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa tillsammans med vår personal och våra kunder!

CSR

Officiell partner till Hammarby Fotboll