Kvalitet – Hälsa – Säkerhet – Miljö

Med en målinriktad personal och ett starkt fokus på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö garanteras Clintons arbete mot vårt konstanta mål: Att varje avslutat projekt skall vara en rekommendation för kommande uppdrag.

Vårt QHSE-arbete

För att uppnå detta arbetar Clinton dagligen mot att:

Fokusera på kundernas krav, behov och förväntningar för att kunna leverera de tjänster och produkter som har avtalats.

Skapa en kund-/ leverantörsrelation där varje anställd är ansvarig för kvaliteten på sitt eget arbete.

Säkerställa att de policys som satts utifrån ställda krav blir kända.

I det dagliga arbetet strävar Clinton efter att; tänka på och ta hand om miljön och vår påverkan på den, bland annat genom att minska våra utsläpp.

Vi har en god miljökunskap och för avsikt att kontinuerligt förbättra verksamheten samt stödja förståelsen att följa de lagar som vi är berörda av.

Vi arbetar aktivt för jämställdhet i ett brett perspektiv. Jämställdhetsintegrering är ett genomgående tema i Clintons verksamhet på alla områden. Jämställdhetsplanen är den självklara utgångspunkten och ett konkret verktyg för att säkerställa jämställdhetsarbetets inverkan på organisationen.

Clinton arbetar mot kända standarder inom bygg och geodesi och är certifierade enligt de tre ledningssystemen ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 samt ISO 45001:2018.

Kvalificeringen bevisar att vi inte bara driver tekniken framåt utan även jobbar hårt med kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa tillsammans med personal och våra kunder!

CSR

Stolt klubbpartner till Hammarby Fotboll