Byggledning

Clinton har en lång erfarenhet av att arbeta med byggledning, byggplatsuppföljning och mätsamordning för projekt inom bygg- och anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder oss att ta helhetsansvar för alla frågor inom mätning från förberedelsefas till slutförande och uppföljning av projekt, så väl som att göra punktinsatser efter beställarens behov.

I byggledningsuppdrag är vi beställarens specialist inom mätning gentemot projektets entreprenörer. Vi arbetar för beställaren och säkerställer att alla entreprenörer i projektet har rätt förutsättningar och utför sin entreprenad på rätt sätt. Vi utför uppdrag åt byggherrar inom både offentlig och privat sektor.

Vårt arbetssätt vid byggledning

Det är viktigt att i ett tidigt skede definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. Vi hjälper till med upprättande av förfrågningsunderlag och kravställning för mätning i projektet.

Clinton arbetar nära beställaren i projektet. Vi stöttar med att kontrollera att tekniska krav och standarder följs samt att kontrollera mängdberäkningar och ekonomisk reglering. Vi ansvarar för att följa upp kvalitet och ekonomi så väl som att säkerställa att relationshandlingar och förvaltningsdata är fullständiga och uppfyller krav enligt teknisk beskrivning.

Överblick
Lämna över helhetsansvar för alla frågor inom mätning från förberedelsefas till slutförande och uppföljning av projekt till oss.
Nära samarbete
Vi arbetar nära beställaren i projektet, och säkerställer att alla entreprenörer i projektet har rätt förutsättningar och utför sin entreprenad på rätt sätt.
Rutiner
Med våra standardiserade arbetssätt kan vi arbeta effektivt och samtidigt kvalitetssäkra ert projekt.

Boka in ett möte

Vi lyssnar gärna på era utmaningar och ger förslag på lösningar framåt!

Kontakt