Kontrollmätning

Vi utför kontroll- och rörelsemätningar för känslig byggnation, vibrationsalstrande jobb, sättningskontroller vid vägbyggnation samt lutningsmätning i befintliga rör.
Vi kan också hjälpa er att utarbeta specifikt kontrollprogram för just ert projekt.

Till vår hjälp använder vi totalstationer, digitalavvägare (precisionsavvägare) samt slangsättningsmätare.
Med hjälp av dessa kan vi se rörelser på en tiondels millimeter.
För både manuell som automatisk mätning så kan ni som kund följa rörelserna via vår webbportal.

Dokumentera i tid

Ska det byggas i närheten av er fastighet och ni är oroliga för hur ni kommer att påverkas?

Låt oss då sätta upp ett kontrollprogram och dokumentera eventuella sättningar på fastigheten.
Dokumentationen är ovärderlig i en eventuell försäkringstvist.

Rätt underlag
Ett korrekt underlag sparar er tid och pengar under projektets gång.
Rutiner
Med vårt standardiserade arbetssätt kvalitetssäkrar vi ert projekt.
Kostnadseffektiv
Vi anpassar instrument och utrustning för varje specifikt projekt.

Karriär på Clinton

På Clinton har du möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Stora och innovativa projekt där vi kan driva teknologin framåt, är det som driver oss.
Läs mer