Maskinstyrning och mängdberäkning

Att arbeta med maskinstyrning är ett sätt att ha kontroll. Genom att använda sig av GPS och 3D-modeller får ni ut ännu mer av er maskinstyrning. Det gäller oavsett om det handlar om husgrunder, rör- och kabelgravar eller vägar.

Vi arbetar med alla förekommande maskinstyrningssystem samt bistår maskinägare och entreprenörer med vår kunskap. Vår roll är att stötta er med att ta fram modeller från digitala ritningar eller pappersritningar. Allt för en bättre helhetslösning där systemets alla möjligheter för maskinstyrning utnyttjas maximalt. Med maskinstyrning minskas dessutom kravet på utsättning, vilket effektiviserar byggprocessen och bidrar med lägre kostnader.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både entreprenörer och andra beställare att beräkna och sammanställa mängder vid anläggningsentreprenader. Det kan till exempel handla om mängderna för schakt, fyll, bergs överyta och överbyggnad. En riktigt utförd slutreglering kan avgöra om entreprenaden går med vinst eller förlust. Även inmätning av befintligt mark och berg kan vi utföra åt er. De teoretiska 3D-modellerna som vi bygger för att beräkna mängderna kan ni även använda i era maskinstyrningssystem som teoretisk modell för att gräva, fylla eller köra väghyvel mot.

Överblick
Få en bättre överblick av projektet genom användning av 3D-modeller
Kostnadseffektivt
Minimera utsättningsarbetet och öka precisionen för maskinernas arbete
Rutiner
Med vårt standardiserade arbetssätt kvalitetssäkrar vi ert projekt

Boka in ett möte

så lyssnar vi in era behov och ger förslag på hur vi kan hjälpa er!

Kontakt