Sjömätning

Under 2014 bildades ett separat dotterbolag, Clinton Marine Survey AB för att fortsätta tillväxten och investeringar på offshore och nearshore -verksamheten inom den marina sektorn.

Företaget är baserat i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm och äger ett antal fartyg som är särskilt utformade för att arbeta i extremt grunda till medeldjupa vatten, vi arbetar enbart med den senaste utrustningen och tekniken som kan uppnå och i många fall överstiga International Hydrographic Organization (IHO) S-44 Order 1a standard.

Samtliga fartyg är permanent utrustade för hydrografiska och geofysiska ändamål för att försäkra kunden om att vårt stora fokus på kvalitet kan upprätthållas och vi strävar alltid efter att leverera en produkt enligt specifikationer eller högre.

De tjänster Clinton Marine Survey kan tillhandahålla är:

• Bottenkarteringar
• Volymkalkyleringar
• Geofysiska mätningar
• Strömmätningar
• Miljöprovtagning & mätningar
• UXO mätningar och klassificeringar
• ROV Inspektioner

Vill du veta mer?

För mer information om sjömätning, besök Clinton Marine Surveys hemsida

Läs mer här