UAS / Drönare

Med hjälp av UAS (Unmanned Aircraft System) eller så kallad drönare utför vi kostnadseffektiva inmätningar från luften.
Metoden som används är fotogrammetri, och från fotogrammetriskt data tas det fram ett georefererat punktmoln, likt laserscanning.
Från insamlat data kan vi skapa Revit-modeller, CAD-underlag, ortofoton eller punktmoln. Underlaget kan användas för projektering, volymberäkning, relationshandlingar mm.

Det är ett kostnadseffektivt komplement till de traditionella mätmetoderna och ett utmärkt verktyg för att samla in stora mängder data på kort tid.
Drönaren kan jobba i svåra miljöer så vi inte behöver sätta vår personal i riskfyllda miljöer.
Vi har flera drönare anpassade för just ditt uppdrag.

Mer om tjänsten

För att leverera data med högsta kvalité så mäter vi in våra ground control points (GCP) med GPS eller totalstation.

Slutprodukten levereras sedan i av kunden önskat koordinatsystem.

Kostnadseffektivt
Drönaren samlar in stora mängder data på kort tid.
Säkert
Minimerar riskerna för personalen i fält.
Hög noggrannhet
Med hjälp av GCP (markstöd) får vi en hög noggrannhet i XYZ.

Karriär på Clinton

På Clinton har du möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Stora och innovativa projekt där vi kan driva teknologin framåt, är det som driver oss.
Läs mer