UAS / Drönare

Med hjälp av UAS (Unmanned Aircraft System) eller så kallad drönare utför vi kostnadseffektiva inmätningar från luften.
Metoden som används är fotogrammetri. Fotogrammetri betyder mäta i bild och fungerar genom att en fastmonterad kamera på drönaren tar överlappande bilder. Bilderna processeras och transformeras till valt koordinatsystem. Genom detta kan ett punktmoln tas fram, likt laserscanning. Från insamlat data kan vi skapa Revit-modeller, CAD-underlag, ortofoton eller punktmoln. Underlaget kan användas för projektering, volymberäkning, relationshandlingar mm.

Att mäta med hjälp av UAS/drönare erbjuder ett kostnadseffektivt komplement till de traditionella mätmetoderna och ett utmärkt verktyg för att samla in stora mängder data på kort tid.
Drönaren kan jobba i svåra miljöer så vi inte behöver sätta vår personal i riskfyllda miljöer.
Vi har flera drönare anpassade för just ditt uppdrag.

Mer om tjänsten

Drönaren är utrustad med GPS och RTK som ger cm-noggrannhet vid varje mättillfälle.  

För att leverera data med högsta kvalité så mäter vi in våra ground control points (GCP) med GPS eller totalstationDessa ger en extra säkerhet och korrigerar eventuella skillnader från drönarens egna positionssystem.  

Slutprodukten levereras sedan i av kunden önskat koordinatsystem. 

Kostnadseffektivt
Drönaren samlar in stora mängder data på kort tid.
Säkert
Minimerar riskerna för personalen i fält.
Hög noggrannhet
Med hjälp av GCP (markstöd) får vi en hög noggrannhet i XYZ.

Boka ett möte

Så berättar vi mer om våra tjänster och vårt erbjudane

Kontakt

Karriär på Clinton

På Clinton har du möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Stora och innovativa projekt där vi kan driva teknologin framåt, är det som driver oss.
Läs mer