VISSELBLÅSNING

Clinton Mätkonsult har i enlighet med svensk lag en etablerad rutin för hantering av eventuella visselblåsningsärenden.  Rapportering om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot svensk rätt eller unionsrätt, och för vilket det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, kan rapporteras anonymt/icke-anonymt till Clintons visselblåsningsfunktion: visselblasning@clinton.se