Maskinstyrning

Att arbeta med maskinstyrning är ett sätt att ha kontroll. Genom att använda sig av GPS och 3D-modeller får ni ut ännu mer ur er maskinstyrning. Det gäller oavsett om det handlar om husgrunder, rör- och kabelgravar eller vägar.
Vi arbetar med alla förekommande maskinstyrningssystem samt bistår maskinägare och entreprenörer med vår kunskap. Vår roll är att stötta er med att ta fram 3D-modeller från ritningar, digitala eller på papper. Allt för en bättre helhetslösning där systemets alla möjligheter för maskinstyrning utnyttjas maximalt.

Fördelar med GPS och 3D-modeller:
• Bättre överblick av projektet
• Ni ser hur det ska se ut direkt i maskinen
• Utöver 3D-modeller kan man också använda hjälpmodeller som bakgrund för t ex befintliga ledningar – för bättre kontroll och flyt i arbetet